Mijn schilderijen zijn 'beeldverhalen' al dan niet voorzien van verborgen symbolen.

uit 2007 tot 2022 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Schone schijn

2022

Niets is alleen maar mooi, niets alleen maar goed. Het goede kent haar kwade kanten en al het mooie herbergt ook onvermoede lelijkheid. Gelijk een eindeloze ketting met grijs getinte kralen van wit naar zwart.

Bedreigd

2022

Globaliserng, ongebreideld gebruik van energie,grondstoffen, afbreuk van biodiversiteit  en overbevolking doet het klimaat trillen op zijn schroeven en dreigt de schoonheid van flora en fauna verloren te gaan.

Demasque

2022

Het (pandemie) bal nadert haar hoogtepunt. Het wolkendek breekt. Daarom moeten de maskers af en de rommel opgeruimd. De vrije vogels hun vliegruimte terug krijgen en iedereen weer aan de slag. Op weg naar het veranderde normaal.

vreemde vogels

2021

Mens en dier hebben soms een bijzondere of vreemd aandoend uiterlijk. Om uitbundig te tonen waar ze voor staan, of om te dreigen. Om gevierd te zijn, of om te kunnen oplossen in hun omgevingskleuren.

De wijze beer

2021

De beer staat symbool voor bedachtzaamheid, beschermer van kinderen  en waakzaamheid

Ze staan er gekleurd op

2021

In de mensenwereld wordt veelkleurigheid (lees rassen) vaak gebruikt om negatief te selecteren (discriminatie) terwijl de dierenwereld zich bij voorkeur kleurig onderscheidt ZONDER oordeel of uitsluiting. Kunnen we nog iets van leren.

Droom jij mij?

2021

Dromen als flarden werkelijkheid tussen de nacht en de dag. De ogen open of gesloten. De geest in verstilde rust of dwalend tussen echt en onecht.

De wijsheid in pacht?

2021

De wereld is in rep en roer. Iedereen heeft een mening, maar weinigen hebben concrete oplossingen. Daarbij lijkt het dat vele volksleiders hun wijsheid hebben ingeruild voor loze one-liners.Een kakafonie vol twijfel en ongeloof ontketenend.

Dood Hout

2021

Eindigheid is immer de basis van nieuw leven. Niets gaat verloren,maar verandert slechts van vorm. Dankzij het 'oude' onstaat het 'nieuwe'!

Ben jij mij?

2021

In de mensen om mij heen. Weerspiegelt mijn eigen zijn. Herken ik wie ik ben?

Rainbow worrior

2021

Strijd tegen discrimatie van welke aard dan ook leeft op dit moment, in de door de pandemie geteisterde wereld, op. In plaats van de verschillen te koesteren en als verrijking te beschouwen, ontstaan er groepen zich af zetten tegen afwijkende culturen.

Lentekoningin

2021

Wat ons ook nog staat te wachten, zowel in positief dan wel negatief opzicht vaststaand en zekerheid biedend is de cyclus van dag en nacht en de altijd terugkerende jaargetijden. Zo ook de lente. Jaargetijde van de hoop en verwachting, van nieuw leven en nieuw elan.

Wedergeboorte

2021

Hoe diep we dreigen te zakken, controle lijken te verliezen, hoop schuil gaat achter donderwolken, altijd weer verrast de veerkracht van de aarde en al wat daarop leeft om zich opnieuw aan te passen, te overwinnen en zichzelf krachtiger en sterker te manifesteren.

Kopstukken

2021

Grote koppen van kopstukken met de leider gekooid in een te kleine kooi. Kopstukken van nu? Leiders, bestuurders kakelend als vogels/kippen zonder kop?  

Exoten;

2021

"Hoe bijzonder is het bijzonder te zijn? Hoe dicht ligt bijzonder bij vreemd/bizar? Dat geldt zeker vor de huidige toestand in de wereld. Exotisch en vreemd/gek lopen verwarrend door elkaar en maakt het moeilijk zaken te duiden. "Ben ik nu gek, of zijn zij dat?

Pestkoppen

2021

De vreemde en verwarrende tijd waarin we leven  wordt gekenmerkt door allerlei vormen van letterlijk en figuurlijk pesten

Carnaval exit

2020

Een traditie/ritueel wordt afgezegd vanwege een dreigende ziekte. Prins Carnaval en zijn prinses treuren, de toeschouwers zijn geschokt.

Loze woorden

2020

Parade van grote bekken met weinig inhoud en de stille die zijn mond houdt en daardoor dreigt ongehoord en ongezien te blijven

Op een grote paddenstoel........

2020

Een sprookje, fantasie, waarheid of waanzin. Is de aarde plat?

Leven laten leven

2020

De cyclus van het leven. Telkens opnieuw wordt er leven doorgegeven. Soms leven zelfs vier generaties tegelijkertijd, verbonden door het broze lint van een familieband.

Het laatste stukje

2020

De mens werkt overal aan, maar het laatste en tevens belangrijkste stukje ontbreekt nog: medemenselijkheid/respect/bereidheid te delen. Dat blijkt de moeilijkste puzzel om op te lossen 

Met stomheid geslagen

2020

Mensen strijden in veelkleurigheid om eigen gelijk

Boeddha, Venus en het beest

2018

Boeddha, Venus en het beest symboliseren de noodzakelijke symbiose tussen hen om een werelnd van harmonie te doen ontstaan. Evenwicht tussen, goed/slecht, geluk/ongeluk, mooi/lelijk, mens en aarde.

Corona dubbel

2020

Mensen,voorzien van maskers (lotus/bladgroen/Feniks/Chinese draak), vertwijfeld tegenover een jongeman in gevechtspak die Corona een verzinsel vindt.

Kinderen geflest

2020

KInderen, kinderarbeid. Nog altijd slachtoffer van misbruik d.m.v. slavenarbeid. Een noodkreet via de flessenpost drijft stuurloos over een oceaan van wegkijkers

Zodat wij vergeten?

2020

Een beeldenstorm. Het verleden eerst verguisd en vervolgens vergruisd. Is dat de oplossing?

Nog steeds een droom?

2020

Wie droomt er niet van een paradijs van vrede en harmonie zonder vooroordeel of onderscheid op entiteit en ras. Maar het uiteindelijke doel is dat deze droom werkelijkheid zal worden

Beautifull people

2017

Mensen van kleur die de wereld verrijken, kleur, geur en cultuur brengen. Waardevolle mensen! Mensen om mee samen te leven en te bouwen aan een toekomst zonder discriminatie.

Levensvraag

2020

Mens op zoek naar antwoorden op de vraag van de zin van het leven. Ontelbare goden omringen hem/haar, leven en dood en nieuw leven achtervolgen hem, maar antwoorden?

Hello, is it me you looking for?

2020

Mensen rennen rond zonder om te zien. Blind voor wat er om hen heen gebeurt

Katjesspel

2020

Katten veel gebruikt als symbolen (angst, vruchtbaarheid) zitten bij elkaar zoals ze kunnen doen, grommend, mauwend, strak kijkend star en luidruchtig

Ongekend

2020

Velen leven als ongezien. Staan eenzaam ondanks alle drukte om hen heen

Droom je leven, leef je droom

2020

Dromen zijn bedrog? Maar zonder dromen leven?

Levenscyclus

2020

Het leven gaat voorbij, maar zal in haar sterven nieuw leven geven. Een eeuwig durende cyclys

Drie in een

2020

Samen delen ongeacht kleur, ras of geaardheid in harmonie met de planeet aarde

Verstilde harmonie

2020

Mens, plant en dier strijden.om te overleven waarbij soms momenten ontstaan waarop elk haar/zijn plaats vindt in harmonie en gelijkheid

Oorsprong

2020

Landschap waarin mens dier en flora samen de basis vormen van nieuw leven

Mensnatuur

2020

Eenheid tussen flora, fauna en mens

Zoektocht 1

2020

Mens en natuur onlosmakelijk verbonden, maar van elkaar vervreemd en zoekende

Zoektocht 2

2020

Vervreemding of samensmelting? Strijd of zoeken naar vereniging?

portretlandschap 3

2019

Mens en natuur zijn één. Mens is natuur. Onderdeel van alle organsimen die van dezelfde planeet gebruik maken. Heden ten dage tegen elkaar uitgespeeld door eindeloos verdeelde belangengroepen. Samen delen, samen werken, samen zorgen maken, samen werken aan een helder beleid en toekomst gerichtheid lijkt niet meer mogelijk te zijn. Dat is de grootste dreiging voor het voortbestaan van de homo sapiens.

portretlandschap

2018

Mensen en natuur soms met, dan weer tegen elkaar

portretlandschap 2

2018

Mens en natuur onlosmakelijk verweven met elkaar. In harmonie en disharmonie. Soldidair of vijandig, maar voor altijd afhankelijk van elkaar.

Carnaval des Animeaux

2017

Mensen verborgen achter maskers van geleende oneigenheid. Vanaf het begin verloren in verleiding en zelfzucht

De profeet

2017

In tijden van chaos en verwarring zoeken (vinden) profeten hun antwoorden om door te geven, waarbij een ieder er mee moet doen als goeddunkt

Droom mij

2017

slapend mens, droom in verbeeld, verborgen gedicht

Boodschapper

2017

Cyclus van het leven. De boodschapper (postduif) geeft het leven door aan de nog ongeschonden witte duif. Begin en einde. Sterven als begin van nieuw leven

Onbreekbaar

2017

Schijnbaar verloren, verwoest, blijkt immer de kracht van mens en natuur. Een wederopstanding, nieuw leven, nieuw elan

vogelvrij

2016

Vogels, vrije vogels, grenzeloos vrij. Bonte stoet van non-conformisme

Bevrijd

2016

Het duister verdreven door geloof in verandering. In onbegrensde mogelijkheden om samen het leven te vieren.

Ongewis

2016

Mens losgeslagen, onzeker dwalend op weg naar nieuwe waarden en normen en nieuwe vormen van harmonieus samenleven

Gescheiden

2016

Mensen op de vlucht uiteen gedreven, losgeraakt, vervreemd en eenzaam

Helse aarde

2016

mens op aarde niet aflatend geconfronteerd met het eigen onvermogen vast te houden  wat rust en vrede geeft

De terugkeer van Medusa

2016

Medusa keert terug. Het vlot en de godin. Kwaad verspreidend. Mensen op drift. Op goed geluk op zoek naar vrede en geluk.

Watch the bluebird

2016

Mens op de vlucht. Is er hoop, een toekomst?

Zie om!

2015

Zoveel mensen ontheemd, op de vlucht op zoek naar mededogen, begrip en vooral het allergewoonste een dak boven het hoofd, eten op tafel en veiligheid. Vreemdeling die niet gewenst is. Toch zijn er mensen die hart en huis open stellen.

vervreemding

2015

De mens raakt steeds meer verstrikt in een spraakverwarring. Is horen wel luisteren? Is kijken wel waarnemen? Is zwijgen, wel stilte? Het lijkt alsof iedereen op de vlucht is. Vermond en verstopt. Incognito

Beautifuul Black

2014

Discriminatie is een veelbesproken woord. Vooral doordat het heden telkens door het verleden de spiegel wordt voorgehouden.

Schilmes van de tijd

2014

De tijd schilt voortdurend dunne lagen van alle leven, totdat de vorm zo doorschijnend is geworden, dat zij overgaat in een volgend leven. In een nieuwe gedaante. Eindeloos.

Koekoeksnest

2014

Man, vrouw, kind. De koekoek maakt plaats. Eigent zich ongevraagd zijn plek toe terwijl schimmen uit het verleden toezien. Alles ogenschijnlijk zoals het hoort, maar de twijfel is gezaaid.

African dream

2013

Afrikaanse droom van vrijheid en gerechtigheid en gelijke kansen voor iedereen

Verwachting

2013

Verwachting. Wachtend op nieuw leven. Verandering. Samen delend en toch apart

Vergleden jaren

2013

De tijd vliegt voorbij. De spiegel van het verleden raakt steeds voller terwijl jeugd en jeugdigheid zich onherroepelijk losscheurt

Gisteren, vandaag, morgen

2013

Verleden, heden en morgen in een onafgebroken cyclus van oneindige herhaling, evoluerend in tijdelijke tijdsbeelden.

Bellen blazen

2013

Alles lijkt op kinderspel. Ons leven als een groot luchtbelspel. Bizarre, oogstrelende bellen van tijdelijkheid. Dromen om te dromen, maar die op elk moment uiteen kunnen spatten.

Handgemeen

2012

De tijd is ongewis. Wie helpt wie? Wie maakt wie bang? Wie geeft hoop? Angst drijft mensen voort, maar waarvoor zijn we werkelijk bang? Helpende handen of gemene handen?

Tegen het einde

2012

De mensenwereld is in de war, daartoe dragen historische geschriften, de veranderende natuur, natuurgeweld, de economische crisis en mondiale politieke ontwikkelingen hun eigen steentje bij

verborgen wereld

2012

Achter elk beeld schuilt een ander beeld. Niets is wat het lijkt.

Stadsdier

2012

De wereldstad groeit en groeit. Het leven daarin wordt steeds moeizamer. Vergankelijkheid openbaart zich in object en organisme. En toch kan er blijheid zijn om een enkele vogel, een ontloken bloem of oogcontact.

Danse macabre

2011

Leven en dood. Soms in gevecht, soms elkaar omarmend. Mens en dier voortbewegend over een aarde die na zoveel miljoenen jaren een dikke korst gekregen heeft van afgestorven leven, dat tegelijkertijd weer nieuw leven geeft.

tweestrijd twee

2010

Zoveel strijd, zo vaak zo zinloos. Boos, maar waarom? Waaarop? Op wie? 't Is net alsof we maskers dragen waar we niet doorheen kunnen kijken en blind gaan op beeldvorming van anderen.

Tweestrijd

2010

Dualsime wordt altijd aangestuurd door een derde element, of omstandigheid

Paradijsvogels

2010

Elke jong mens droomt zijn/haar dromen over een paradijs op aarde, waarbij vooral het materiële veel aandacht krijgt, maar de werkelijkheid is vaak heel anders

Marijke

2010

Portret van mijn vrouw geïnspireerd door de tentoonstelling over jugendstyle in het Singermuseum in Laren.

Afrikaanse droom

2009

Iedereen droomt wel eens over dat fascinerende land. Plant, of maakt reizen en ontmoet dan de mens, de cultuur en de kunst. Vandaar de landkaart, rugzak, het masker en de san-art, de dieren en de attributen van de tovenaar.

Dory's world

2009

Portret in beelden behorende bij het leven van de geportretteerde

eigen reis

2009

Elk leven is een reis. Tassen en mappen vol herinneringen en eigen schappen draag daarbij mee.

'Het zijn net mensen'

2008

Vogels wonend in een doos met de eigenschappen van de graaier, kraker, huiselijkheid, wijsheid, verliefdheid of crimineel. Daarbij krijgt de 'nagemaakte' ook een plekje

Uitwisseling

2008

Er zijn meer overeenkomsten dan tegenstellingen in religieuze belevingen en opvattingen dan mensen willen doen vermoeden.

Dolfijnenshow

2008

Impressie van de schoonheid van het onderwater leven

Ongelooflijk

2008

Religie niet als strijd-, maar als bindmiddel. Geen tegenstelling, maar overeenkomst.

De rooklezer

2008

Er is meer tussen hemel en aarde...

De nieuwe wereld

2008

De levensweg

Turks medaillon

2008

Portret van een Turks meisje

Afrika

2007

Een land vol geheimen

Bevroren

2007

Winters landschap met een eend?

De boodschapper

2007

Alles is verborgen, anders is anders dan verwacht...

De groene Phoenix

2007

Eens zal uit het afval iets schitterends verrijzen

De verleiding

2007

Nooit zal het anders zijn

De vogelverschrikker

2007

Angstaanjagend mooi

Egypte

2007

Een mummie die tegentijds is?

Harmonie

2007

Spiritueel evenwicht tussen mens,natuur

Koningin van de nacht

2007

Als het duister valt....

Samen anders

2007

Een multi-culturele samenleving een verrijking

Schrijversstilleven

2007

G. van 't Reve tussen zijn attributen

Stilleven

2007

Een stilleven in een stilleven

Tegenstrijdig

2007

Oorlog en vrede in beeldtaal

Wie ben ik?

2007

Elk mens heeft meerdere gezichten