Mijn naam is Rob Elsinger (11-07-1943). Ik heb veertig jaar voor de klas gestaan en heb lesgegeven in de vakken tekenen, handvaardigheid en CKV. Een prachtig beroep en voor mij met vele hoogtepunten.

Tijdens mijn periode als docent hebben mijn creatieve activiteiten altijd in dienst gestaan van het werk met de leerlingen. Zowel in de klas als bij buitenschoolse activiteiten. Daardoor bleef er weinig tijd over voor zelfontplooiing en vooral weinig energie om persoonlijk werk te produceren.

De droom was dan ook om na mijn actieve loopbaan als docent zelf weer aan de slag te gaan met creatieve processen. Gezien mijn persoonlijke belangstelling en de diverse disciplines die ik doceerde, kon het niet anders dan een combinatie worden van ruimtelijk vormgeven en schilderen. Reeds in mijn studietijd was ik daarmee actief en het leek vanzelfsprekend die draad weer op te pakken.